พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: T-VER Registration Statistic

กรองผลลัพธ์
  • สถิติโครงการ T-VER ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 175 recent views

    สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการ รายปีงบประมาณ แสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้รายประเภทโครงการ
    สำนักประเมินและรับรองโครงการ 13 กันยายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).